Galaterbrevet 5:24-25

Galaterbrevet 5:24-25"De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden."

Kommentarer

Populära inlägg